Atık Yönetim Planı

14.03.2005 tarihli ve 25755 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” gereğince atık oluşturan tesisler Endüstriyel Atık Yönetim Planını hazırlamak ile yükümlüdürler. Endüstriyel Atık Yönetim Planı, tehlikeli ve tehlikesiz atıkların oluşumundan bertarafına kadar sürdürülebilir çevre politikası için hayati öneme sahiptir. Tesisin faaliyet türüne göre oluşan atıkların, oluşum yerlerinin, miktarlarının tespitinin yapılması gerekmektedir. Tam bu noktada 2872 sayılı Çevre Kanunu’na bağlı bir çok yönetmelik devreye girmektedir. Endüstriyel Atık Yönetim Planı’nın sağlıklı hazırlanması için yönetmeliklerin iyi analiz edilmiş olması gerekmektedir.

Endüstriyel Atık Yönetim Planı, bir önceki yılın atık miktarlarının değerlendirilerek gelecek 3 yıl içinde oluşacak miktarların tahmini değerlerini ve atıkların azaltılmasına ilişkin veriler bütünüdür. 

3 Kademe de hazırlanan planda ; 

1. Kademede ; Sahada verilerin toparlanması ve rapor için gerekli evrakların temini,

2. Kademede ; Sahadan alınan veriler ile birlikte gerekli evrakların harmanlanması sonucu oluşan rapor,

3. Kademede ; Raporun İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne sunulması ve onayın alınması.

Endüstriyel Atık Yönetim Planı yasal bir yükümlülük olmakla birlikte gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakabilmek ve sürdürülebilirlik açısından son derece önemli planlamadır .