Sera Gazı Raporlama

“Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik” “Ek-1” listesinde tanımlı faaliyetler için;

 

MADDE 6 – (2) İşletmeler, sera gazı emisyon izleme planı hazırlayarak, sera gazı emisyonlarını bu plan ve Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde izlemekle yükümlüdür. Maddesi kapsamında izleme raporu hazırlanmakta olup,

MADDE 7 – (1) EK-1’de yer alan faaliyetleri yürüten işletmeler, her yıl 30 Nisan tarihine kadar bir önceki yılın 1 Ocak - 31 Aralık tarihleri arasında izlenen sera gazı emisyonlarını Bakanlığa raporlamak zorundadır. Maddesi kapsamında yıllık sera gazı emisyonları raporlanmaktadır.  Megayol Mühendislik Sera Gazı İzleme ve Raporlama hizmetiyle yanınızda .