Yeşil Havalimanı ve Yeşil Yıldızlı Otel

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından, havaalanlarında faaliyet gösteren kuruluşların çevreye ve insan sağlığına, verdikleri veya verebilecekleri zararların sistematik bir şekilde azaltılması ve mümkün ise ortadan kaldırılabilmesi için çalışmalar başlatılmıştır.


Bu kapsamda işletmelerden TS EN ISO 14001 standardının yürürlükteki versiyonuna ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile TSE tarafından belirlenmiş olan sektörel kriterlere uygun bir Çevre Yönetim Sistemi oluşturması, uygulaması, dokümante etmesi, sürekliliğini sağlaması ve TSE tarafından gerçekleştirilen TS EN ISO 14001 "Çevre Yönetim Sistemi Belgelendirmesi" işlemini tamamlaması; her takvim yılı için TS EN ISO 14064-1 standardının yürürlükteki versiyonuna ve sera gazı kriterlerine uygun bir Sera Gazı Envanter Raporu oluşturması ve TS EN ISO 14064-3 standardına göre TSE tarafından Sera Gazı Envanter Raporunun doğrulama işlemini tamamlaması istenmektedir.

Bir havaalanında bulunan tüm işletmelerin "Yeşil Kuruluş Sertifikası" alması durumunda, o havaalanına "Yeşil Havaalanı Sertifikası" verilmektedir.

"Yeşil Kuruluş Sertifikası" alan işletmelere, sertifika aldıkları havaalanında sürdürdükleri faaliyetleri için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne ödeyeceği yetki belgesi, ruhsat, sertifika gibi izin belgelerinin temdit ücretlerinde Ücret Tarifesi'nde belirtilen oranda indirim uygulanacaktır. "Yeşil Havaalanı Sertifikası" alan havaalanında bulunan "Yeşil Kuruluş Sertifikası" almış işletmeler için uygulanacak indirimler de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Ücret Tarifesi'nde belirtilmektedir.

Megayol Mühendislik Yeşil Havalimanı projelerinde işletmelere hizmet sunmaktadır.

Kültür ve Turizm Bakanlığının başlattığı Çevreye duyarlı konaklama tesisleri projesinde bakanlık belgeli çevreye duyarlı ve çevreci misyonu olan oteller yoğun ilgi gösterdi 2009 yılında başlayan bu projeyle birlikte ülkemizde yaklaşık 240 otel yeşil yıldızlı çevreci otel olarak onay almıştır. Megayol Mühendislik sürdürülebilirliği hedef alan ve insanlığın temeli olan çevremize sahip çıkmak çevreci misyon üstlenmek isteyen otellere yeşil yıldız sahibi olmaları için müşavirlik hizmeti sunmaktadır.