Atık Yönetim Hizmetleri

 Megayol Mühendislik üretim sonucu oluşan atıklarınızı yönetmeliklere uygun bir biçimde yönetilmesini ve öncelikle atık oluşumunu önleme ve sırasıyla kaynağında azaltma, atığın yeniden kullanımı ,geri dönüşüm, enerji eldesi ve en son aşama bertaraf edilmesini sağlar.

      Megayol Mühendislik üretim faaliyetleri sonucu oluşan atıkların atık kodlarının belirlenmesi, toplanması, ambalajlanması, yüklenmesi, sevkiyatı ve bertaraf/geri dönüşüm hizmetleri süreçlerinin tümünde kanuni yükümlülükler kapsamında güvenilir hizmetler sunulmaktadır.