Megayol Mühendislik Çevre Yönetim Danışmanlık Hizmetleri

 

 

 

 

           Çevre Danışmanlık Hizmetleri

 

 

Atık Yönetim Hizmetleri

  Megayol Mühendislik Çevre Danışmanlık Hizmetleri çevre Mevzuatları Kapsamında, uygunsuzlukların raporlanması ve giderilme çalışmaları,Çevre İzin Lisansların alınması, beyan,belgelendirme ve bildirimlerin yapılması ,iç tetkik raporlarınızın hazırlanması, Atık Yönetim Planınızın hazırlanması, tesisteki çalışanlara düzenleyici önleyici eğitimler verilmesi konularını kapsayan hizmetlerimizden faydalanarak ayrıcalık kazanın.

 

Üretim faaliyetleriniz sonucu oluşan atıklarınızın kaynağında azaltımı, atıkların yönetimi, atık kodlarının belirlenmesi, analizlerinin yapılması, sevkiyatı Bertarafı ve Geri Dönüşümü , atık sahanızın kurulması atık beyanlarınızın ve bildirimlerinizin yapılması, personelinize atık yönetim eğtimlerinin verilmesi, atık kayıtlarınızın tutulması kapsamında Megayol Mühendislik ayrıcalığı ve kalitesini yaşayın . Atık yönetim hizmetleri kapsamında tüm süreç firmamız tarafından takip edilmektedir .

 

  Çevresel Durum Değerlendirme Hizmetleri

 

 

  Çed ve Proje Tanıtım Dosyası Hizmetleri

  Hızla gelişen ve sanayileşen ülkemizde çevresel konulardaki sorumluluklarımızda büyümeyle doğru orantılı olarak artmaktadır. Megayol mühendislik daha temiz daha yaşanabilir bir çevre için büyüyen sanayimizle birlikte oluşan negatif durumlara pozitif ivme kazandırmak için çalışmaktadır.Endüstriyel tesisler, Limanlar , Havaalanları, Hastaneler, vb. kurum ve kuruluşlara Çevresel durum değerlendirme raporları hazırlayarak mevcut durumlarını görmelerini sağlarız .Çevresel Durum Değerlendirme ve iyileştirme çalışmaları firmanıza vizyon katar.

 

  Yapılması planlanan faaliyet öncesi ve/veya herhangi bir değişiklik durumunda (kapasite artışı,( 1/3 oranında )faaliyet yerinin değişmesi v.b.) faaliyet sahibi tarafından, ÇED Yönetmeliği’nin; EK-I’ inde yer alan projeler için Çed Raporu sunulması zorunludur. Megayol Mühendislik Çed Raporu ve Proje Tanıtım Dosyası Hazırlama, Çed Görüşünün Alınması, Çed İzleme Kontrol Süreci takibi, Sera Gazı Raporlama, Çevresel Modelleme, Karbon Yönetimi ve Doğaya Yeniden Kazandırma Planları hazırlama hizmetlerimizle hızlı güvenilir ve sistematik çalışma prensibiyle hizmet sunmaktayız.

 

  Ölçüm Hizmetleri

 

 

Eğitim Hizmetleri

  • Su ve Atıksu Analizleri
  • Bacagazı Emisyon Ölçümü
  • Toz Ölçümü
  • Gürültü Ölçümü

 

  • Çevre Mevzuat Eğitimi
  • Atık Yönetim Eğitimi
  • Uygulamalı Çevre Eğitimi