Çed Görüşü Alınması

 • ÇED yönetmeliğinde yer almayan faaliyetler işletmenin faaliyeti sırasında 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna bağlı olarak çıkarılan yönetmeliklerde belirtilen şartlara uyulması ve mevzuat çerçevesinde diğer izinlerin alınması şartıyla Kapsam Dışı olarak değerlendirilmektedir.

  ÇED Yönetmeliği Kapsam Görüşü İçin Gerekli Evraklar Listesi;
 •  
 • 1) Tesis Yeri İşaretli 1/25.000 Ölçekli Harita
 • 2) Tesis Yeri İşaretli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Örneği.
 • 3) İmar Planı Sınırları İiçinde ise, Parsel İşaretli İmar Planı Örneği.
 • 4) OSB/Sanayi Bölgesinde Kalıyor ise, Parsel İşaretli Parselasyon Planı Örneği.
 • 5) Vaziyet Planı
 • 6) Mülkiyet Belgesi (tapu, kira kontratı, tahsis belgesi v.b.) , Çap, Yapı Ruhsatı
 • 7) İş Akım Şeması (Hammadde girişinden, nihai ürün çıkışına kadar prosesi anlatan)
 • 8) Proje Özeti (Üretim Kapasitesi, Hammadde Kullanım Miktarları v.b.)
 • 9) Kapasite Raporu.