Çevresel Durum Değerlendirme

 •       Hızla sanayileşen ve gelişen dünyada birey ve kurumların çevre üzerindeki sorumluluklarıda büyüme ve gelişmeyle doğru orantılı olarak hızla artmaktadır. Megayol Mühendislik daha temiz daha yaşanabilir bir çevre yaratmak için, sanayileşip gelişirken çevreye verilen zararları yarara dönüştürmek için bu konudaki bilgi birikimi ve deneyimlerini hizmet verdiği kuruluşlarla paylaşarak bu sorumluluğa ortak olmaktadır.


 •         Megayol Mühendislik özel sektör ve kamu kuruluşlarına verdiği Çevresel Durum Değerlendirmesi hizmetiyle faaliyetlerin Çevre Mevzuatları çerçevesinde değerlendirir ve iyileştirme çalışmalarını yürütmektedir.

   
   
 • Bu Kapsamdaki Çalışmalarımız ;
  • * Çevresel Mevzuatları Değerlendirme ve Uygulama Çalışmaları
 • * Yatırım Arazilerinde Mevcut Kirlilik Karakterizasyonunun Belirlenmesi ( Yeraltı Suyu Analizleri, Toprak Analizleri )
 • * Endüstriyel Tesisler, Limanlar, Havaalanları, Okul, Hastane vb .Tesisler İçinÇevresel Durum Değerlendirme Çalışmaları