Çevresel Modelleme

  •  Hava, su ve toprak ortamında çeşitli modelleme çalışmaları yapılarak, atık ve artıkların yayılımı, alıcı ortamın çevresel kalitesi ve bu kaliteyi oluşturan tüm fiziksel, kimyasal, biyokimyasal ve ekolojik süreç ve mekanizmalar üzerine etkisi hakkında tahminler ve senaryolar üretilmektedir. Böylece herhangi bir yatırım sonucu oluşabilecek atıkların, etki alanındaki su, hava ve toprak kaynakları üzerindeki etkisi önceden tahmin edilebilmekte ve gerekli önlemler daha yatırım aşamasında tanımlanabilmektedir.

    Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz modelleme çalışmalarımız ;

  • * Su Havzalarında Özel Hüküm Belirleme Çalışmalarının yapılması ile Havza Yönetim Planlarının Hazırlanması,
  • * Hava Kalitesi Dağılım Modellemelerinin yapılması,
  • * Gürültü Değerlendirilmesi ve Yönetimi,
  • * Soğutma Suyu Termal Modellemesi,