Ambalaj Atıkları Kod Talep Formu

İndirmek İçin Tıklayın

 

T.C.

_________  VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

Konu: Ambalaj Atıkları Kod Numarası Talebi.                                                     Tarih: ……../………/20

 

…………………………………………………………………….......................................  İşi ile iştigal etmekte olan bir firmayız. Ambalaj atıklarının kontrolü yönetmeliği çerçevesinde tarafımıza ÜRETİCİ / PİYASAY SÜREN / TEDARİKÇİ / ÜRETİCİ VE PİYASAYA SÜREN olarak kod ve şifre verilmesini talep etmekteyiz.

 

                                                                                                              Bilgi ve gereğini arz ederim.

 

                                                                                                                             Kaşe – Islak İmza

 

Tel :

Faks :

Adres :

 

Vergi Dairesi No :

Kullanıcı  Adı:

Kullanıcı   T.C.   No:

Kullanıcı  Telefon :

Çevre Sorumlusu Adı :

E-mail Adresi :

Kuruluş  Gün/ Ay/ Yılı :

Not1: Dilekçe ile beraber Ticaret Sicil Gazetesinin İl Çevre Müdürlüğüne sunulması gerekmektedir.

Not2: Faaliyete başladığı yılı belirtir taahhütname başvuru dilekçesine eklenmelidir.