Endüstriyel Atık Yönetim Planı Formatı

 İndirmek İçin Tıklayınız 

 

ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI FORMATI

 

(Endüstriyel Atık Üreten Her Sanayi Tesisi Tarafından Tehlikeli ve Tehlikesiz Atıkları için Hazırlanması Gerekmektedir.)

 

1- Tesis İletişim Bilgileri

 

Firma Adı:

 

İletişim Bilgileri

Adres:

Telefon:

Faks:

 

Vergi Kimlik Numarası:

 

Tesis Sahibi:

 

İletişim Bilgileri

Telefon:

E-posta:

 

 

2- Firmada Atık Yönetiminden Sorumlu Kişiye Ait İletişim Bilgileri

 

Adı Soyadı:

 

İletişim Bilgileri

Adres:

Telefon:

Faks:

E-posta:

 

 

3- Atıkların Oluştuğu Proses ve Faaliyete İlişkin Bilgi

§  Tesisin atık oluşumuna neden olan her bir faaliyetinin ayrı ayrı açıklanması ve atıkların bu faaliyetlerin hangi aşamasından çıktığına dair bilgilerin verilmesi gerekmektedir.

 

4- Atık Miktarı ve Planlanan Yönetimi

§  Her bir atık kodu için yıllık oluşacak miktar belirtilecektir (üç yıllık olarak her yıl için ayrı ayrı hazırlanacaktır)

§  Toplama-ayırma, ara depolama, geri kazanım ve/veya bertaraf şekline göre miktarlar ayrı olarak belirtilecektir.

 

BİRİNCİ YIL

2018- 2019

Atık kodu (2)

Atık kodu tanımı (2)

Açıklama (-/M/A) (2)

Toplam Atık Miktarı (3)

Toplama-Ayırma Yapılan Miktarı (Tehlikesiz Atıklar için) (4)

Ara Depolama Miktarı (4)

Geri Kazanım

Bertaraf

Geri Kazanım Yöntemi (4)

Geri Kazanıma Gönderilecek Miktar (3)

Bertaraf Yöntemi (4)

Bertarafa Gönderilecek Miktar (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İKİNCİ YIL

2019-2020

Atık kodu (2)

Atık kodu tanımı (2)

Açıklama (-/M/A) (2)

Toplam Atık Miktarı (3)

Toplama-Ayırma Yapılan Miktarı (Tehlikesiz Atıklar için) (4)

Ara Depolama Miktarı (4)

Geri Kazanım

Bertaraf

Geri Kazanım Yöntemi (4)

Geri Kazanıma Gönderilecek Miktar (3)

Bertaraf Yöntemi (4)

Bertarafa Gönderilecek Miktar (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ YIL

2020-2021

Atık kodu (2)

Atık kodu tanımı (2)

Açıklama (-/M/A) (2)

Toplam Atık Miktarı (3)

Toplama-Ayırma Yapılan Miktarı (Tehlikesiz Atıklar için) (4)

Ara Depolama Miktarı (4)

Geri Kazanım

Bertaraf

Geri Kazanım Yöntemi (4)

Geri Kazanıma Gönderilecek Miktar (3)

Bertaraf Yöntemi (4)

Bertarafa Gönderilecek Miktar (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Açıklamalar:

(1) Her yıl için ayrı tablo hazırlanacaktır.

(2) Atık Yönetimi Yönetmeliği Ek-4’teki Şekliyle verilecektir.

(3) Kg/yıl veya Litre/yıl olarak bir yıllık toplam miktar verilecektir.

(4) Atık Yönetimi Yönetmeliği Ek-2/A ve Ek-2/B’de verilen geri kazanım bertaraf yöntemi kodları kullanılacaktır.

 

6- Tesis İçi Geri Kazanım/Bertaraf

§  Atık üreticisinin kendi geri kazanım/bertaraf tesisi varsa ve atıkların bu şekilde geri kazanım/bertarafı sağlanıyorsa geri kazanım/bertaraf birimi hakkında bilgi (Planlar ve Yöntemler)

 

7- Önleme ve Azaltım Bilgileri

§  Tesis prosesinde atık azaltımına ve önlenmesine yönelik proses değişikliği düşünülüyor ise buna ilişkin teknik ve mali açıklama

 

8- Atıkların Bertarafa Gönderilme Gerekçesi

§  Geri kazanımı mümkün olmayan ve bertarafa gönderilen atıklarla ilgili olarak, atık üreticisi tarafından bunun nedenlerinin açıklanması gerekmektedir. (Örneğin; geri kazanım maliyetinin yüksek oluşu, uygun geri kazanım tesisi bulunmaması, geri kazanılan malzemenin pazar payının bulunmaması v.b.)

 

9- Geçici Depolama

§  Tehlikeli ve tehlikesiz atıkların geçici depolandığı alanın zemin geçirimsizliği, sızma, dökülme, tozuma, koku gibi çevresel tedbirleri, yangın güvenliği, tesis dışında yapılıyorsa koordinatları v.b. bilgiler verilecektir

 

10- İl Müdürlüğünce Gerekli Görülen Diğer Bilgi ve Belgeler

 

 

 

 

 

ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI EKLERİNE KONMASI GEREKEN EK DOSYALAR

 

1- Vaziyet Planı

2- Kapasite Raporu

3- Kaynakta ayırma noktalarına ait anlaşılır ayrıntılı fotoğraf. Ünite içi atığın oluştuğu alanlarda kullanılan, her atığın cinsine göre ayrı atık kutuları (kontamine ambalaj, kontamine bez, metal talaşı, kâğıt vb.)

4- Tehlikeli ve Tehlikesiz Atık Sahalarına ait anlaşılır ayrıntılı fotoğraf

5- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi (2872 Sayılı Çevre Kanunu kapsamındaki tehlikeli atıkları kapsadığını belirtir ibareli, güncel adres ve tarihli)

6- İş Akım Şeması ( akım şeması üzerinde oluşacak atıklar ayrıntılı verilmesi gerekmektedir.)

7- Bir önceki Onaylı Atık Yönetim Planı Onay Sayfası

8- Tesiste tıbbi atık oluşuyor ise, İBB den alınmış tıbbi atık kabul belgesi ve revir içinde tıbbi atık kutusu ve kesici alet kutusunu gösterir fotoğraf

 

 

 

NOT:    Onaylı Atık Yönetim Planının geçerli tarihinin bitmesine 3 ay kala yenilenerek, onaylanmak üzere İl Çevre Müdürlüğüne sunulması gerekmektedir.